Ernest Wamba dia Wamba
Farewell Ernest Wamba dia Wamba!

Congolese militant and activist Ernest Wamba dia Wamba passed away on July 15 in Kinshasa